Privacy Policy

shape
shape

White Reizen dankt U voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt met grote vertrouwelijkheid behandeld.

Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en stellen deze niet ter beschikking aan derden.


Wat wordt er met uw gegevens gedaan?

Website

Voor het bekijken van onze vakanties op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, registeren wij wel uw anoniem klikgedrag.

Dit betekent dat wij registeren welke pagina’s u bezoekt, welke vakanties u bekijkt en vanaf welke pagina u onze website verlaat.

Dit doen wij om de belangstelling voor de producten op onze website te meten en zo ons aanbod beter te kunnen afstemmen op uw wensen.

Deze gegevens, die verzameld worden via Google Analytics, worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek.

Nieuwsbrief

Voor het aanmelden op de nieuwsbrief van White Reizen vragen wij om uw mailadres.

Deze zal uitsluitend worden gebruikt om u via de email te informeren over de beste aanbiedingen en acties van White Reizen en de aanverwante producten en diensten.

Indien U deze niet meer wenst te ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig via elke nieuwsbrief uitschrijven.

Reservatie

Voor een boeking hebben wij een aantal gegevens van u en uw medereizigers nodig.

Dit zijn uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor zaken met betrekking tot uw boeking of aanvraag.

Denk hierbij aan verzekeringen, facturen, tickets of het bereiken van thuisblijvers in noodgevallen.

Wij vragen ook een gsm-nummer voor noodgevallen of om U te contacteren met betrekking tot het vertrek.

Al de verstrekte gegevens zijn enkel voor intern gebruik en worden niet verstrekt aan derden.

Met deze privacy verklaring informeren wij u over onze werkwijze en wat er met uw gegevens wordt gedaan.

Hebt U nog vragen over deze privacy verklaring ? tony@whitereizen.be

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen,

de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te

laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: tony@whitereizen.be

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).